Ostatní

!!! Důležité  !!!

Občané, kteří byste měli předběžný zájem o dotaci na domovní čističku odpadních vod poskytovanou prostřednictvím obecního úřadu od Ministerstva životního prostředí, nahlašte se do 4.11.2016 na obecní úřad pí Svobodové, tel.: 257 770 477 .

Jedná se zatím o informativní průzkum mezi občany.

Myslivecký spolek Malá Lečice oznamuje, že na základě vyhlášky ministerstva zemědělství o zvýšení možnosti celoročního lovu divokých prasat, využije plně této vyhlášky, navýší počet lovců a nadcházející hlavní loveckou sezonu zaměří na lov divočáků.

Místa, kde budou lovy probíhat, se týká obcí Hvozdnice, Bratřínov, Bojanovice,Malá Lečice, Senešnice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Čisovice a Bojov.

Hony se budou konat v těchto dnech:

 • 8. 10. 2016
 • 22. 10. 2016
 • 5. 11. 2016
 • 12. 11. 2016
 • 19. 11. 2016
 • 26. 11. 2016
 • 3. 12. 2016
 • 10. 12. 2016
 • 30. 12. 2016

Žádáme a vyzýváme proto občany, aby pomohli k dobrému výsledku a v těchto dnech omezili vstup do lesa. Na základě dohody s obecním úřadem budeme lovit na nehonebních pozemcích a poučené osoby budou lovit i v intravilánu obce. Žádáme o pochopení tohoto oznámení a děkujeme občanům za zdrženlivost ve vybraných dnech lovu.

LOVU ZDAR!
Myslivecký spolek Malá Lečice.

Oznámení
Filename : mysliveckyspolekoznamenia.pdf (191 KB)
Titulek :

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu oprav železničních přejezdů na trati č. 210 v katastrálním území Čisovice, dojde k postupnému uzavírání částí komunikací, vedoucích přes tyto přejezdy, a to ve dnech:

 • žel. přejezd Višňovka Čisovice: 12.10. – 17.10.
 • žel. přejezd Višňovka Čisovice (blíž Rymani): 18.10. – 21.10.
 • žel. přejezd Čisovice (u nádraží): 21.10. – 31.10.

Při průjezdu neoficiálními objížďkami po místních komunikací dbejte prosím zvýšené opatrnosti !!!

E-Deska archiv