Městský úřad Černošice

 • Podskalská 19, 128 25 Praha 2
  tel.: 221 982 111
  www.mestocernosice.cz
  – odbor životního prostředí, odbor dopravy (řidičské průkazy), obecní
  živnostenský úřad, odbor správní (občanské průkazy, cestovní doklady, …)

Městský úřad v Mníšku pod Brdy

 • Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
  tel.: 318 541 911
  (občanské průkazy – p. Balíková, matrika)
  www.mnisek.cz

Stavební úřad v Mníšku pod Brdy

 • tel.: 318 541 923 (referent pro Bratřínov: Rysová Romana romana.rysova@mnisek.cz)
  tel.: 318 541 921 (vedoucí Jarmila Hrabcová)

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 • katastrální pracoviště Praha – západ
  Pod sídlištěm 9/1800, 182 13 Praha 8
  tel.: 284 041 111
  www.cuzk.cz

Finanční úřad Praha – západ

Okresní správa soc. zabezpečení

Úřad práce Praha – západ

Okresní soud Praha – západ

Krajský úřad Středočeského kraje

Policie ČR

 • obvodní oddělení Mníšek pod Brdy,
  nám. F.X. Svobody 27
  tel.: 318 592 255

Povodí Vltavy, s.p.

 • Grafická 429/36, 150 21 Praha 5
  tel.: 257 099 111
  www.pvl.cz

Správa a údržba silnic Kladno

Krajská hygienická stanice

Pozemkový úřad

 • Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
  tel.: 266 794 918
  www.upu.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Kutvirtova 339/5, Praha 5 Radlice
  tel.: 233 006 111
  www.vzp.cz

Okresní státní zastupitelství

Vodovody a kanalizace Beroun

Středočeská plynárenská a.s.

 • Prosek Point, Prosecká 68, 190 00 Praha 9
  tel.: 840 11 33 55
  www.rwe-stp.cz

Středočeská plynárenská a.s.

 • Komenského nám. 151, 259 01 Votice
  tel.: 840 11 33 55
  www.rwe-stp.cz

ČEZ Distribuce

 • pracoviště Střed, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
  tel.: 840 840 840 (zákaznická linka), 840 850 860 (poruchy)
  www.cez.cz

České dráhy a.s.

Drážní úřad – sekce stavební

romana.rysova@mnisek.cz

E-Deska archiv