Adresa

Kontaktní informace

 • Obecní úřad Bratřínov
  Bratřínov čp. 12
  252 05 pošta Hvozdnice
 • tel. + fax. 257 770 477
  tel. budka 257 771 053
  Bankovní spojení: 35428111/0100
  IČO 0063 96 99
  DIČ CZ – 00 63 96 99
  E-mail: bratrinov@gmail.com

Úřední hodiny:

 • Pondělí 8:00-12:00
 • Středa 8:00-12:00
 • Pátek 17:00-19:00

Možnost sjednání schůzek mimo úřední hodiny na
tel.: 257 770 477.

Zastupitelstvo obce

Starostka

 • Holková Dagmar

Místostarosta

 • Juliš Robert

Zastupitelé

 • Dufková Jana
 • Svobodová Iveta
 • Malčánek Ladislav

Územní plán obce Bratřínov

 • Obec Bratřínov má zpracován územní plán obce se stavební uzávěrou do roku 2020.

Důvod a způsob založení

Vznik a zánik obcí (měst) v současném právním řádu České republiky upravuje zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem1), je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.2) Obec je současně právnickou osobou. 3) Každá obec má svůj obecní úřad4) – v naší obci je to Obecní úřad Bratřínov.

1) zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky, čl. 101 odst. 1)
2) zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, § 2 odst. 1)
3) zákon č. 40/1964 Sb. [občanský zákoník, § 18 odst. 1, písm. c)]
4) zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, § 5 odst. 1)

E-Deska archiv