Přihlášení k trvalému pobytu:

  • 50,-Kč

Smaltovaná cedule čísla popisného:

  • 350,-Kč

Poplatky za psa:

  • Za jednoho psa 110,-Kč
  • Za druhého a dalšího psa 165,-Kč

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

  • osobu, která je trvale hlášena: 600,-Kč dítě do 18 let: 300,-Kč
  • osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci: 600,-Kč (chaty)

Známka pro psa:

  • 65,- Kč
E-Deska archiv