1/2003A
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2003A, o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Bratřínov (0 click)
Titulek: 1/2003A
Filename: 2003-1a.pdf
Velikost: 163 KB
1/2008
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (0 click)
Titulek: 1/2008
Filename: 2008-1.pdf
Velikost: 108 KB
2/2008
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bratřínov (0 click)
Titulek: 2/2008
Filename: 2008-2.pdf
Velikost: 578 KB
3/2008
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 3/2008, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostliných materiálů v obci Bratřínov (0 click)
Titulek: 3/2008
Filename: 2008-3.pdf
Velikost: 125 KB
4/2008
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 4/2008, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (0 click)
Titulek: 4/2008
Filename: 2008-4.pdf
Velikost: 162 KB
1/2011
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů (0 click)
Titulek: 1/2011
Filename: 2011-1.pdf
Velikost: 544 KB
2/2011
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2011, o místních poplatcích (0 click)
Titulek: 2/2011
Filename: 2011-2.pdf
Velikost: 738 KB
1/2012
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (0 click)
Titulek: 1/2012
Filename: obec-bratrinov-ozv-1-2012-2.pdf
Velikost: 94 KB
Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2 /2015,  o mÍstním poplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění' vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2 /2015, o mÍstním poplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění' vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů (0 click)
Titulek:
Filename: ozv2_2015.pdf
Velikost: 3 MB
Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2015, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bratřínov
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2015, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bratřínov (0 click)
Titulek:
Filename: ozv1_2015.pdf
Velikost: 2 MB
Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1 /2016, o nočním klidu
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1 /2016, o nočním klidu (0 click)
Titulek:
Filename: ozv_2016_1.pdf
Velikost: 528 KB
1/2017
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č.1/2017 o společného školském obvodu Mateřské školy Hvozdnice (0 click)
Titulek: 1/2017
Filename: ozv-skolsky-obvod-ms.pdf
Velikost: 417 KB
2/2017
Název: Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č.2/2017 kterou se stanoví školský obvod školy zřízené obcí Davle (0 click)
Titulek: 2/2017
Filename: ozv-skolsky-obvod-zs.pdf
Velikost: 491 KB

E-Deska archiv