UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany na výskyt bachyně s narozenými selaty v lokalitě u rybníka. Bachyně se selaty se nachází v remízku před vstupem do lesa u pana Plocha.

Zpravodaj