Veřejná správa

Městský úřad Černošice

  • Podskalská 19, 128 25 Praha 2
  •  221 982 111

odbor životního prostředí, odbor dopravy (řidičské průkazy), obecní živnostenský úřad, odbor správní (občanské průkazy, cestovní doklady, ...)

Stavební úřad - Městský úřad Mníšek pod Brdy

  •  Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
  • 318 541 923 (referent pro Bratřínov: Rysová Romana)
  •  romana.rysova@mnisek.cz
  •  318 541 921 (vedoucí Bohumila Minaříková)

Matriční úřad - Městský úřad Mníšek pod Brdy

  •  Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
  • 318 541 917
  • 739 571 112

Matrika – Miluše Balíková

Finanční úřad - Územní pracoviště Praha-západ

ID Datové schránky: 24sn4xg

Ostatní instituce

 Katastrální úřad pro Středočeský kraj

  • katastrální pracoviště Praha – západ
    Pod sídlištěm 9/1800, 182 13 Praha 8
    tel.: 284 041 111
    www.cuzk.cz

Okresní správa soc. zabezpečení

Úřad práce Praha – západ

Okresní soud Praha – západ

Krajský úřad Středočeského kraje

Policie ČR

  • obvodní oddělení Mníšek pod Brdy,
    nám. F.X. Svobody 27
    tel.: 318 592 255

Povodí Vltavy, s.p.

  • Grafická 429/36, 150 21 Praha 5
    tel.: 257 099 111
    www.pvl.cz

Krajská hygienická stanice

Pozemkový úřad

  • Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
    tel.: 266 794 918
    www.upu.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • Kutvirtova 339/5, Praha 5 Radlice
    tel.: 233 006 111
    www.vzp.cz

Okresní státní zastupitelství

ČEZ Distribuce

  • pracoviště Střed, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
    tel.: 840 840 840 (zákaznická linka), 840 850 860 (poruchy)
    www.cez.cz

České dráhy a.s.

Drážní úřad – sekce stavební

Zpravodaj