Dotazník – Jak se mi žije v obci Bratřínov?

Vážení spoluobčané,

ráda bych vás požádala o spolupráci při tvorbě plánu rozvoje naší obce. Plán rozvoje obce je dlouhodobý strategický dokument, umožňující efektivní plánování obecních prostředků a rozvojových aktivit s ohledem na jednotnou koncepci. Současně se jedná o jednu z podmínek čerpání evropských a státních dotačních prostředků.

Vzhledem k tomu, že plán rozvoje obce se týká nás všech, prosím Vás o vyjádření Vašeho názoru na to, jak se žije u nás v obci, co funguje a co ne, jak vidíte její budoucnost a kam byste vy investovali peníze. Na konci dotazníku pak je prostor pro Vaše další vyjádření, nápady či připomínky.

Výsledky dotazníkového průzkumu budou zohledněny při zpracování Plánu rozvoje obce, který bude zpracovávat společnost CODES CZ s.r.o. ve spolupráci s vedením obce.

Dotazníky můžete vyplnit a vhodit do schránky obecního úřadu do 1. 11 .2017.

Elektronická  verze ke stažení níže– po vyplnění je prosím odešlete na email: bratrinov@gmail.com

Za Vaši spolupráci předem děkuji.

Dagmar Holková - starostka

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 31.10.2017

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne:

 
                      31.10.2017        od : 07:30 hod      do : 17:30 hod.

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazuhttp://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2017

NUTNÁ REZERVACE BALÍČKŮ PRO DĚTI

Vážení rodiče,

Mikulášská besídka, kterou obecní úřad Bratřínov každoročně pořádá, se stala již tradicí.

Vždy jsme se snažili odhadnout počet dětí, které se daný rok zúčastní. Od oka jsme tudíž určovali počet balíčků, které děti dostanou. Pro nás, jako organizátory, vždy tento večer provázel „strach“, že by mohlo přijít víc dětí a nadílky by bylo málo. Poslední roky je opak pravdou a balíčky na obci zbývají. Proto přistupujeme k rezervačnímu systému, který výše uvedená negativa vyřeší.

Níže naleznete ONLINE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ, který jednoduše vyplníte a ODEŠLETE.

Děti, které jsou trvale hlášeny v Bratřínově, dostanou balíček v hodnotě 150,-Kč zdarma.

U dětí, které nejsou trvale hlášeny uhradí balíček rodiče.

U trvale hlášených dětí i u dětí nehlášených v Bratřínově k trvalému pobytu je nutné objednání účasti do 18.11.2017 tj. necelý měsíc před konáním Míkulášské besídky.

Platba 150,-Kč u dětí, které nemají trvalý pobyt v obci je nutná rovněž do 18.11.2017 na obecním úřadě.

Pro ty, kdo nepoužívají internet, je možné se přihlásit osobně na obecním úřadě nebo telefonicky, taktéž do 18.11.2017.

Letos se Mikulášská besídka v Bratřínově  koná v pátek 8. prosince od 18:00 hodin. Program je zajištěn u firmy
„Hnedle vedle!“  Věříme, že i letos prožijeme s našimi nejmenšími hezký večer.

  Zastupitelstvo obce Bratřínov

Zpravodaj