Výzva k šetření vodou

VÝZVA K ŠETŘENÍ VODOU A ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ V BRATŘÍNOVĚ

 

Obecní zastupitelstvo vyzývá občany k šetření vodou. Tato výzva se týká zejména těch, kteří jsou napojeni na místní vodovod. Vydává se přísný zákaz napouštění bazénů z místního vodovodu.

PROSBA K OBČANŮM

Vážení spoluobčané!

 

V roce 2020 naše obec oslaví 920 let svého vzniku. Zároveň bude mít Sbor dobrovolných hasičů Bratřínov 100leté narozeniny. Přípravami na zajištění důstojných oslav se zabýváme již nyní.

 

   V souvislosti s tím, si vás dovoluji oslovit s následujícím dotazem a prosbou: „Zda nemáte doma jakékoli fotografie z dob dávno minulých, které byste mohli zapůjčit obecnímu úřadu k ofocení.“

 

Nemusí se jednat jen o fotografie budov, ale budeme rádi za každý snímek, který připomene, jak se dříve v naší vesničce žilo. Fotografie by byly použity při prezentaci historie Bratřínova, popř. k vytvoření pamětního DVD.

 

Předem děkujeme a věříme, že něco ve svých domácích albech najdete. Fotografie vám budou samozřejmě vráceny.

 

Vaše Zastupitelstvo obce Bratřínov

Zpravodaj