Datumy konání honů

Od října do konce února začíná každoročně lovecká sezóna. V této době je možno provádět lov se zvýšenou intenzitou, to se týká, jak plánovaných akcí, tak individuálního lovu.

Myslivecké sdružení Malá Lečice obhospodařuje honitbu na katastrech obcí Bojanovice, Senešnice, Malá Lečice, Zahořany a Čisovice. Je velmi obtížné určit, v jakém místě bude ten daný lov probíhat.

Žádáme obyvatele, aby omezili vstup do lesů v době honů a tím nám dopomohli k lepším výsledkům při odlovu černé zvěře.

Datumy konání honů:

16. 11. 2019

30. 11. 2019

7.12. 2019

14. 12. 2019 myslivecký ples

30.12. 2019

11.1. 2020

Děkujeme za pochopení

MS Malá Lečice

Uzavírka silnice z Měchenic na Prahu ve dnech 7. a 8.12.2019

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 7. 12. a 8. 12 2019 (sobota a neděle) bude úplně uzavřena silnice č. II/102 v úseku od hranice hl. m. Prahy až k železničnímu mostu v Měchenicích.

Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu.


Podrobnosti o objízdných trasách a autobusových linkách naleznete v přílohách níže.

Demolice mostu přes D4 – 19.-20.10.2019

UPOZORNĚNÍ

Demolice mostu přes D4

19.-20.10.2019

 

 

Demolice mostu přes D4 (Řitka) proběhne ve dnech 19.- 20.10. 2019.

V rámci demolice dojde k částečné uzavírce (provoz veden jedním jízdním pruhem)

v časech: 

sobota 19.10.2019 od 13,00 - směr Strakonice, od 11,00 - směr Praha

neděle 20.10.2019 do 18,00 - směr Strakonice, do 14,00 - směr Praha

 

k úplné uzavírce

v časech - sobota 19.10.2019 od 19,00 do neděle 20.10.2019 do 9,00

Výzva k šetření vodou

VÝZVA K ŠETŘENÍ VODOU A ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ V BRATŘÍNOVĚ

 

Obecní zastupitelstvo vyzývá občany k šetření vodou. Tato výzva se týká zejména těch, kteří jsou napojeni na místní vodovod. Vydává se přísný zákaz napouštění bazénů z místního vodovodu.

Zpravodaj