Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a Prahu písemně (poštou, datovou schránkou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz.

Číst více

Zpravodaj