Datumy konání honů

Od října do konce února začíná každoročně lovecká sezóna. V této době je možno provádět lov se zvýšenou intenzitou, to se týká, jak plánovaných akcí, tak individuálního lovu.

Myslivecké sdružení Malá Lečice obhospodařuje honitbu na katastrech obcí Bojanovice, Senešnice, Malá Lečice, Zahořany a Čisovice. Je velmi obtížné určit, v jakém místě bude ten daný lov probíhat.

Žádáme obyvatele, aby omezili vstup do lesů v době honů a tím nám dopomohli k lepším výsledkům při odlovu černé zvěře.

Datumy konání honů:

16. 11. 2019

30. 11. 2019

7.12. 2019

14. 12. 2019 myslivecký ples

30.12. 2019

11.1. 2020

Děkujeme za pochopení

MS Malá Lečice

Zpravodaj