Dodatek k pozvánce na DĚTSKÝ DEN

Program dětského dne 4.6.2011, na který jsme Vás již pozvali, bude zahájen v 9:00 hodin sokolnickou ukázkou dravců. Přijďte se svými dětmi včas. Na viděnou se těší Vaše zastupitelstvo obce, hasiči a myslivci.

Zpravodaj