Obec Bratřínov

Organizátor

Obec Bratřínov
Email
bratrinov@gmail.com

Místo konání akce

Bratřínov
Bratřínov

Datum

Dub 12 2019

Čas

13:30 - 14:30

Podrobnosti

na otočce autobusů

Sběr nebezpečného odpadu

Do nebezpečného odpadu patří

 • rozpouštědla a ředidla
 • zásady (louhy)
 • spotřební chemie
 • zářivky
 • použitý jedlý olej a tuk barvy, lepidla, pryskyřice
 • nespotřebované léky
 • baterie a články
 • vyřazená elektronika
 • brzdová kapalina
 • pneumatiky (i s disky)
 • kyseliny
 • fotochemikálie
 • pesticidy, herbicidy, hnojiva
 • lednice a chladničky
 • odpadní olej motorový, převodový
 • olověné a nikl-kadmiové akumulátory
 • vyřazené televizory a rozhlas. přijímače
 • chladící kapalina
 • olejové filtry a vložky
 • čistící tkaniny znečištěné oleji
Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.