Kontejner na použité jedlé tuky a oleje z domácností

Mezi kontejnery na tříděný odpad nyní naleznete nově i kontejner na použité jedlé tuky a oleje z domácností.


Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a ty následně odnést do speciálně označeného kontejneru!

Do kontejneru se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Zpravodaj