Veřejná správa

Městský úřad Černošice

 • Podskalská 19, 128 25 Praha 2
 •  221 982 111

odbor životního prostředí, odbor dopravy (řidičské průkazy), obecní živnostenský úřad, odbor správní (občanské průkazy, cestovní doklady, ...)

Stavební úřad - Městský úřad Mníšek pod Brdy

 •  Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • 318 541 923 (referent pro Bratřínov: Rysová Romana)
 •  romana.rysova@mnisek.cz
 •  318 541 921 (vedoucí Bohumila Minaříková)

Matriční úřad - Městský úřad Mníšek pod Brdy

 •  Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • 318 541 917
 • 739 571 112

Matrika – Miluše Balíková

Finanční úřad - Územní pracoviště Praha-západ

ID Datové schránky: 24sn4xg

Ostatní instituce

 Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 • katastrální pracoviště Praha – západ
  Pod sídlištěm 9/1800, 182 13 Praha 8
  tel.: 284 041 111
  www.cuzk.cz

Okresní správa soc. zabezpečení

Úřad práce Praha – západ

Okresní soud Praha – západ

Krajský úřad Středočeského kraje

Policie ČR

 • obvodní oddělení Mníšek pod Brdy,
  nám. F.X. Svobody 27
  tel.: 318 592 255

Povodí Vltavy, s.p.

 • Grafická 429/36, 150 21 Praha 5
  tel.: 257 099 111
  www.pvl.cz

Krajská hygienická stanice

Pozemkový úřad

 • Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
  tel.: 266 794 918
  www.upu.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Kutvirtova 339/5, Praha 5 Radlice
  tel.: 233 006 111
  www.vzp.cz

Okresní státní zastupitelství

ČEZ Distribuce

 • pracoviště Střed, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
  tel.: 840 840 840 (zákaznická linka), 840 850 860 (poruchy)
  www.cez.cz

České dráhy a.s.

Drážní úřad – sekce stavební

Zpravodaj