SOMR - Svazek obcí Mníšecký region

je registrovaný od roku 1992, a tvoří jej v současnosti 15 obcí. Jeho vznik a úspěšné působení mělo vnitřní zdroj – poznání zanedbaného stavu a nezbytnost opětovného zvelebení venkova. Vnějším stimulem je Program obnovy venkova.

Předmětem činnosti je v zájmovém území mj:

  • všeobecná ochrana životního prostředí
  • společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé obyvatelnosti
  • koordinace významných investičních akcí
  • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné působení na výkon státní správy
  • zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami
  • propagace Svazku

Informace čerpány ze stránek http://www.mnisecko.cz/clenske-obce/

Rozpočet SOMR pro rok 2017 + rozpočtový výhled

Rozpočet 2017
Zpravodaj