Přihlášení k trvalému pobytu

Jednorázový poplatek 

Smaltovaná cedule čísla popisného

Jednorázový poplatek 

Poplatek za komunální odpad

osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo osoba s trvalým pobytem

Roční poplatek 

Poplatek za komunální odpad

Oosoba s trvalým pobytem mladší 18ti let

Roční poplatek 

Poplatek za psa

Za jednoho psa

Roční poplatek

Poplatek za psa

Za druhého a dalšího psa

Roční poplatek

Známka pro pejska

Zpravodaj