Vyhláška obce 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2019, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Bratřínov

Vyhláška obce 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška obce 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Vyhláška obce 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bratřínov.

Vyhláška obce 2/2017

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod školy zřízené obcí Davle

Vyhláška obce 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2017, o společného školském obvodu Mateřské školy Hvozdnice

Vyhláška obce 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2016, o nočním klidu

Vyhláška obce 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2015, o mÍstním poplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění' využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška obce 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2015, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bratřínov

Vyhláška obce 2/2011

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 2/2011, o místních poplatcích

Vyhláška obce 4/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 4/2008, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Vyhláška obce 3/2008A

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 3/2008, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostliných materiálů v obci Bratřínov

Vyhláška obce 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhláška obce 1/2003A

Obecně závazná vyhláška obce Bratřínov č. 1/2003A, o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Bratřínov
Zpravodaj