V Praze dne 5.dubna 2007 bylo na základě návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexiloogii tohoto výboru Poslanecké sněmovny rozhodnuto udělit obci

Znak

V zeleném štítě mezi čtyřmi stupňovitě řazenými zlatými palisádovími kůly (2-2), vyrůstajícími z paty štítu zlatý zvon se závěsem. převýšený stříbrným vlnitým břevnem.

Vlajka

List dělený vodorovnými pruhy, zeleným, bílým, zeleným a žlutým, v poměru 1:1:4:1:1. uprostřed středního zeleného pruhu žlutý zvon se závesem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak a vlajka obce prezentují dávnou minulost Bratřínova a jeho bezprostředního okolí. Najdeme v nich proto především symboliku bratřínovského hradiště (palisádové kůly). Místní kapličku symbolizuje figura zvonu se závěsem, říčku Kocábu vlnité břevno v hlavě štítu. Dominantní zelená barva je barvou lesů, zlatá připomíná někdejší dolování a rýžování zlata na Kocábě. Ze znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Zpravodaj