Sběr nebezpečného odpadu

V pátek 29.11.2019 od 14:00 do 15:00 hodin proběhne na otočce autobusů mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Do nebezpečného odpadu patří

 • rozpouštědla a ředidla
 • zásady (louhy)
 • spotřební chemie
 • zářivky
 • použitý jedlý olej a tuk barvy, lepidla, pryskyřice
 • nespotřebované léky
 • baterie a články
 • vyřazená elektronika
 • brzdová kapalina
 • pneumatiky (i s disky)
 • kyseliny
 • fotochemikálie
 • pesticidy, herbicidy, hnojiva
 • lednice a chladničky
 • odpadní olej motorový, převodový
 • olověné a nikl-kadmiové akumulátory
 • vyřazené televizory a rozhlas. přijímače
 • chladící kapalina
 • olejové filtry a vložky
 • čistící tkaniny znečištěné oleji
Zpravodaj