Uzavírka silnice Bratřínov – Čisovice

Uzavírka komunikace z důvodů havárie propustku

Bratřínov - Čisovice
od 27.3 do 17.4 včetně

POZOR - silnice je neprůjezdná

Zpravodaj