Veřejná sbírka

Obec Bratřínov pořádá

 VEŘEJNOU SBÍRKU

 

za účelem

odstranění následků živelné pohromy

(lokální přívalový déšť ze dne 6.6.2019)

 


Pro účel sbírky byl založen transparentní bankovní účet u KB a.s.

číslo účtu: 115-9530380267/0100

Sbírka je konána na území České republiky na dobu neurčitou.


 

 Za každý finanční dar děkujeme!

Zpravodaj