VÝSTRAŽNÁ INFORMACE – uzavírka místní obslužné komunikace

Z důvodu zborcení opěrné zdi na soukromém pozemku přilehlém k obecní komunikaci, byla do odvolání uzavřena místní komunikace (č.parc. 637/1 a 634-směr údolí Kocáby) pro chůzi i jízdu. Dle statického posouzení může dojít (zejména při oblevě) k dalším sesuvům zeminy pod domem č.p. 23.

Zpravodaj