Výzva k šetření vodou

VÝZVA K ŠETŘENÍ VODOU A ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ V BRATŘÍNOVĚ

 

Obecní zastupitelstvo vyzývá občany k šetření vodou. Tato výzva se týká zejména těch, kteří jsou napojeni na místní vodovod. Vydává se přísný zákaz napouštění bazénů z místního vodovodu.

Zpravodaj